نقش پارتيشن اداري در دفاتر اداري باز

پارتيشن اداري

پارتيشن‌هاي اداري كاربردهاي گوناگوني دارند. به زبان ساده كاربرد اصلي آنها تفكيك فضاهاي مختلف در محيط كار است. همچنين پارتيشن‌هاي اداري داراي انواع گوناگوني هستند؛ كه هركدام در فضايي ويژه مي‌توانند كاربردهاي خاص خود را داشته باشند. دفاتر اداري باز (Open office)، از جمله رويكردهاي طراحي مدرن براي طراحي دكوراسيون اداري است؛ و پارتيشن‌هاي اداري از جمله عناصري هستند كه در طراحي دفاتر اداري باز، كارايي بسياري دارند. در اين مقاله وب‌سايت سامانه ساز فرابين، به بررسي نقش پارتيشن اداري در طراحي دفاتر اداري باز پرداخته‌ايم.

 

تفكيك موقت فضا

همان‌طور كه گفته شد، كاربرد پارتيشن اداري تفكيك فضا است. تفكيك فضا كمك مي‌كند كه در يك فضاي يك‌پارچه، بتوانيم بخش‌هاي گوناگون با ويژگي‌هاي متنوع داشته باشيم. اگرچه ويژگي دفاتر اداري باز، نبود تفكيكي فضايي است. اما اين مسئله هميشه پايدار نيست؛ و در اين سبك گاهي نيازمند تفكيك موقت فضا هستيد. به عنوان مثال ممكن است شما بخواهيد موقتا فضاي كاري را در محيط‌هاي گوناگون به چند بخش كلي براي دپارتمان‌هاي مختلف تقسيم‌بندي كنيد.

پارتيشن‌هاي اداري متحرك تفكيك موقت فضا را ممكن كرده‌اند. بسياري از پارتيشن‌ها داراي ارتفاع كامل نيستند؛ و به اجزاي مختلف قابل جابجايي هستند. براي درك دقيق‌تر پارتيشن اداري متحرك، بهتر است پاراوان‌هاي قديمي را به ياد بياوريد.

تفكيك مكاني فضا

در دفاتر اداري باز آنچه مهم است؛ هماهنگي و ارتباط بصري بخش‌هاي گوناگون در قالب يك كل يكپارچه است. اين در حالي است كه اين يك‌پارچگي گاهي مشكلاتي مي‌آفريند. به عنوان مثال ازدحام بي‌دليل، سروصداي زياد، بي‌نظمي و موارد مشابه از عوارض اين وضعيت است. شرايطي كه باعث مي‌شود كارايي و بازدهي كاركنان تا حد زيادي كاهش يابد. در اين شرايط مي‌توان با بهره گرفتن از پارتيشن‌هاي اداري شيشه‌اي تا ميزان زيادي اين مسئله را حل كرد.

پارتيشن اداري شيشه‌اي علاوه بر اينكه فضاهاي گوناگون را از نظر كاربري، تفكيك مي‌كند؛ اجازه مي‌دهد كه اين فضاها در موارد ديگري اشتراكات خود را حفظ كنند. از جمله اين اشتراكات مي‌توان به اشتراك بصري فضاها اشاره كرد. به اين معنا كه كاركنان احساس ماندن در فضايي كوچك را نخواهند داشت؛ و مي‌توانند به خوبي با ساير نقاط ارتباط برقرار كنند. همچنين نفوذ نور و هواي تازه به بخش‌هاي داخلي از جمله ويژگي‌هاي ديگري است؛ كه پارتيشن اداري شيشه‌اي در فضاي دفاتر اداري باز فراهم مي‌كند.

انعطاف و تغيير پذيري

دفاتر اداري باز معمولا فضاهايي گسترده با تقسيم‌بندي‌هاي كوچك و بزرگ هستند. يكي از ويژگي‌هاي چنين فضايي عدم ثبات است. در واقع به دلايل گوناگون شكل چينش اين فضاهاي اداري به سرعت دچار تغيير مي‌شود؛ بنابراين مسئله انعطاف و تغيير پذيري در آنها بسيار مهم است. پارتيشن‌هاي اداري ديوارهايي غيرحامل هستند؛ كه به راحتي قابليت تغيير موقعيت دارند. در نتيجه به راحتي مي‌توان دفاتر اداري باز را به كمك آنها سامان داد.

پشتيباني از حريم خصوصي

يكي از معضلات و نقطه ضعف‌هاي طراحي دكوراسيون اداري دفاتر باز، عدم رعايت حريم خصوصي است. در واقع وقتي همه بايد در كنار يك‌ديگر كار كنيم؛ حريم خصوصي معناي كمتري مي‌يابد. در اين شرايط بسيار مهم است كه به كمك ابزارهايي حريم خصوصي كاركنان را بهبود دهيم.

بهبود حريم خصوصي كاركنان به روش‌هاي متنوعي قابل انجام است؛ و يكي از بهترين ابزارها براي افزايش حريم خصوصي استفاده از انواع پارتيشن‌هاي اداري است. شايد تصور اوليه همه افراد از پارتيشن‌هاي اداري، ديوارهاي فلزي، شيشه‌اي و چوبي باشد. اما پارتيشن‌ها داراي تنوع بيشتري هستند. در نمونه‌هاي كوچك‌تر شيشه‌اي، آنها حتي مي‌توانند فضاي يك ميز كار گروهي را تفكيك كنند. اين ويژگي‌ها باعث مي‌شود تا پارتيشن‌هاي اداري در ايجاد محيطي براي حفظ حريم خصوصي افراد نيز كارايي داشته باشند.


نوشته شده توسط نوين | ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۹:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |